نمونه کارهای رستاک مدیا در چند دسته‌ی اساسی قابل دسته‌بندی هستند.