ایمیل

info@rastakmedia.com

تلفن

تلفن: ۲۲۸۷۴۸۹۰

تلفکس: ۲۲۸۷۴۸۲۹

آدرس

تهران، پاسداران، نگارستان چهارم، پلاک ۲۸، ورودی شرقی، واحد ۱۵