کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه است که قبل از هر چیز هدف کمپین مشخص شده، مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق، پیام کمپین را در دوره زمانی مورد نظر با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال نماید و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای ارتباط نزدیک تر با مالک کمپین، ترغیب نماید. زمانی یک شرکت می تواند بصورت موفق عمل کند که همانند یک انسان سالم و کامل از همه جهات به درستی رشد کند و در واقع تمامی اعضا بصورت متناسب رشد کند. یک کمپین این امکان را فراهم می آورد که کلیه برنامه ها و فعالیتهای بازاریابی و ارتباطی بصورت یکپارچه و در جهت توسعه برند شرکت عمل کنند. ما با بهره گیری از متخصصان و ضمن در نظر گرفتن چشم انداز و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کسب و کار سعی در ارائه ایده های اجرای یک کمپین یکپارچه را داریم. برخی فعالیتهای ما در این زمینه عبارتند از:

  • تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغاتی
  • تحقیقات بازار و تحلیل داده‌ها
  • تعیین و نظارت بر اجرای محتوای کمپین (سناریو، طرح گرافیکی، رخدادهای ارتباطی و …)
  • برنامه‌ریزی رسانه و تبیین استراتژی
  • ارتقا جایگاه برند یا اصلاح جایگاه برند
  • خلق استراتژی پیام (Message Strategy)
  • تحلیل پیام های ارتباطی رقبا
  • برنامه ریزی و تبیین استراتژی رسانه
  • تعیین و نظارت بر اجرای محتوای کمپین