تحقیقات و مشاوره بازاریابی

آنچه بیش از هر چیز در بازاریابی امروز حائز اهمیت می باشد، داشتن داده ها و اطلاعاتی پیرامون بازار و دانستن نیاز ها، سوالات و خواسته ها و آنچه مشتری خواهان آن است و همچنین ارائه واقعیت های ساده برای رفع و پاسخ این نیازها و پرسش ها برای یک سازمان و یا کسب وکار می باشد. تحقیقات بازاریابی مرحله آغازین فرایند بازاریابی می باشد که بر مبنای اجرای صحیح آن می توان از وضعیت رقبا، روندهای بازار، شناخت مشتریان و رفتار مصرف کننده داده ها و اطلاعاتی که بتوان به وسیله آنها ریسک یک کسب و کار را کاهش و موفقیت آن را تضمین کرد.

بکار بستن این داده ها و اطلاعات بدست آمده از بازار متناسب با ویژگی های دیگر شرکت بیش از گذشته احساس نیاز به یک مشاور بازاریابی را کاملا بدیهی می سازد.

ما با بهره مندی از وجود متخصصینی که متناسب با نیاز هر کسب و کار به ارائه راهکارهایی برای انجام تحقیقات بازار و مشاوره می پردازند آماده انجام خدماتی به شرح زیر می باشد:

  • تحقیقات درباره مشتری و مصرف کننده
  • تحقیقات در باره محصول و خدمت
  • بررسی ویژگی های بازار هدف در تصمیم خرید
  • میزان رضایت از محصول
  • بررسی روندهای بازار
  • توسعه برند
  • ارائه راهکارهایی برای بهبود موقعیت در بازار